ERECODEX DE CONNAISSEUR

De Connaisseur dient ouder te zijn dan 18 jaar.

– Een onderscheid in sexe is bij de Bierconnaisseurs niet van toepassing.
– De Connaisseur heeft grote affiniteit met speciaalbier of met bier- en spijs combinaties.

 

De Connaisseur is een ware liefhebber van Speciaalbier en draagt dit ook uit.

– De Speciaalbiersociëteit zal bestaan uit maximaal 30 “liter” maten. 30 Liter maten is de inhoud van een fust van 30 Liter, de fust is met 30 maten afgevuld.
– De al toegetreden Connaisseurs kunnen een nieuwe maat voordragen aan de sociëteit.
– De nieuwe maat zal worden uitgenodigd op de aankomende Connaisseursavond.
– De Connaisseurs beslissen middels consensus over de toelating binnen de sociëteit.

 

De maat zal na toelating officieel een Bierconnaisseur zijn binnen onze sociëteit.

– De toegetreden Connaisseurs dragen 15 euro contributie af per maand en betaalt eenmalig 30 euro instapgeld. De contributie moet in de vorm van een automatische betaling gestort worden op een ter beschikking gesteld rekeningnummer op naam van de Bierconnaisseurs Noord-Holland. U krijgt een factuur en betaling is per jaar.
– De contributie zal gebruikt worden voor de Connaisseursavonden in de vorm van: speciaalbier proeverijen, bier/spijs avonden of aan fieldtrips.
– Bij exclusieve bijeenkomsten kan er een extra betaling worden gevraagd.
– Blijft betaling van de contributie in gebreke dan zal de Connaisseur zijn/haar lidmaatschap worden ontnomen.
– De Connaisseurs houden zich te allen tijde aan de geldende voorschriften en regels die voor de te bezoeken etablissementen gelden. Dit kan zich voordoen in zowel mondelinge als schriftelijke huisregels die we te volgen hebben.
– Ernstige misdragingen zullen leiden tot het royeren van de Connaisseur als lid.
– De Connaisseur kan worden gevraagd om zich in te zetten voor een evenement of te organiseren avond.
– De Connaisseur laat hierbij zijn passie, kwaliteiten en kennis en kunde zien in de uitvoering.
– Een ware Connaisseur toont interesse voor het product speciaalbier en is op de hoogte van de zaken wat er binnen de sociëteit gebeurt.

 

Connaisseursavonden c.q. dagen vinden eens per 6 weken plaats.
Hiervan kan worden afgeweken mits dit nodig mocht zijn.

– Standaard avonden en proeverijen zullen worden gehouden in de sociëteit.
– In overleg met de eigenaar en met de groep Connaisseurs zal er een programma worden vastgesteld.
– De eigenaar heeft een gedeelte van zijn café beschikbaar gesteld aan de Connaisseurs.
– Eigen inbreng in de avonden is van toepassing en wenselijk.
– Diversiteit en afwisseling in de te organiseren Connaisseursavonden zijn van groot belang voor het empowerment binnen de sociëteit.
– Terugkerende events zijn de bier en/in spijs avonden, culinair koken met speciaalbier en het nuttigen van de diverse gerechten.
– De Connaisseurs zijn van harte welkom en in goed overleg mag er een introducee daarbij aanwezig zijn
(mogelijk met een bijbetaling van het couvert en/of geschonken speciaalbier).

De Bierconnaisseurs kennen ereleden. De Connaisseur d’Honneur.
– Deze ereleden betalen geen contributie en zijn ten allen tijde van harte welkom. Om een Connaisseur d’Honneur te worden dient men uitzonderlijke verdiensten te hebben verricht op het gebied van speciaalbier.